Vår funksjon

Det er når en av dine kjære går bort at det er behov for informasjon. Du trenger å snakke med noen som kan gi svar på de mange spørsmål som melder seg. Å kunne møte deg med respekt og forståelse i den kanskje vanskeligste situasjonen livet kan by på, er hva du skal forvente av et begravelsesbyrå. På en hensynsfull måte kan vi avlaste deg for mange av de praktiske ting som må ordnes ved et dødsfall. Vi legger også forholdene til rette for familiens egen medvirkning. Gravferden tilpasses de etterlattes ønsker og økonomi - fra den aller rimeligste til den mer påkostede gravferd, til en på forhånd avtalt pris.

Gjelder det et konkret dødsfall, eller ønsker du å få en nærmere orientering om hvordan vi utfører vår del av oppgaven, er du velkommen til en uforpliktende samtale på vårt kontor eller hjemme hos deg. At flere etter hvert ønsker å ordne sin egen gravferd på forhånd, kan være noe å snakke om - blant mye annet. Da får du uansett best nytte av vår funksjon som begravelsesbyrå.