Min siste vilje

De senere årene har det blitt mer og mer vanlig å både planlegge og bestille sin egen begravelse/bisettelse. Dette gjør det meste mye lettere for de etterlatte. Mye av papirarbeidet er allerede gjort og lar de etterlatte kunne forkusere på sorgen de føler, og gir dem mer tid til å ta vare på hverandre. Temaet er dessuten veldig aktuell for dem som ikke har noen veldig nær slekning som kan ordne alt det praktiske når man faller bort.

Om du vurderer å skrive dine personlige ønsker, kan vi være behjelpelig med dette, og du kan føle deg trygg på at gjennomføringen av seremonien er i trygge hender.

Det viktigste er at du opplyser din familie eller andre som står deg nær om at du har gått igjennom prosessen allerede for dem og hva som er tatt hånd om. Samt hvor skjemaet er oppbevart, hos deg selv, et begravelsesbyrå eller hos en advokat.

Klikk her for å laste ned dokumentet ( .pdf)