Sermonien

Abbedissen Begravelsesbyrå tilrettelegger for alle typer seremonier, uavhengig av religion og livssyn.

Det er ikke noe krav om at det skal gjennomføres en gravferd for den døde, men allikevel ønsker de aller fleste en eller annen form for avskjed. Ved valg av seremoni bør man så langt som mulig forsøke å la denne være i tråd med den dødes ønske.

Begravelsesseremonien har som regel flere deler, som inngangsritualet, minnesamværet, gravferdstalen, avskjeden med den avdøde og nedleggelsen av kisten. Inngangsritualet markerer starten på seremonien, ofte med en kort bønn eller sang. Minnesamværet gir rom for å dele minner om den avdøde, og gravferdstalen holder presten eller en annen taler til ære for den avdøde. Ved avskjeden med den avdøde kan pårørende ta et siste farvel ved kisten, før den senkes ned i graven. Gravferdsseremonien avsluttes ofte med en bønn eller sang idet kisten senkes ned. På denne måten følger de etterlatte den avdøde på den siste reisen, og sier et verdig farvel.

Kister

Vi har et bredt utvalg av kister til begravelse. Alle kister leveres med pute, skjorte og teppe.

Urner

Se bilder av urner her.

Kistetransport

Behovet for transport av kiste varierer avhengig av hvor dødsfallet inntraff, sted for seremoni, om det skal være begravelse eller kremasjon. Vi bistår også med transport over lengre avstander. Se våre bårebiler her.

Program/Sanghefte til begravelsen

Vi har et utvalg program med forskjellig motiv. Se eksempel på hvordan program/sanghefte til begravelse kan se ut her.

Forslag til program

Her kan du se forslag til program i begravelsen.

Prest og taler

Byrået kontakter prest, og formidler videre kontakt til familien.

Blomster

Vi samarbeider med Nattlandsveien Blomster. Les mer om blomster til begravelse.

Sang og musikk

Sang og musikk er en viktig del av seremonien. Vi gir gjerne råd og veiledning.