Kister og Urner

Kister og urner er sentrale elementer ved begravelser, da de tjener som det siste hvilestedet for de avdøde. Valg av kiste eller urne er en viktig del av planleggingen av en begravelse, og det finnes et bredt spekter av alternativer å velge mellom.

Våre kister

Utvalget som vises her er noen av de mest vanlige/tradisjonelle kistene som vi benytter til begravelser. Våre urner kan dere se i et galleri under kistene.

Våre urner

Utvalget som vises her er noen av de mest vanlige/tradisjonelle urnene som vi benytter til begravelser.