Forslag til salmer i begravelse

Salmer kan være et viktig element i en begravelse. Her er noen forslag til salmer som er vanlige å ha i en begravelse:

 • Alltid freidig når du går
 • Bedre kan jeg ikke fare
 • Blott en dag
 • Deg være ære
 • Deg å få skode
 • Deilig er jorden
 • Den store, hvite flokk
 • Det er makt i de foldede hender
 • Det lyser i stille grender
 • Dype, stille, sterke, milde
 • Dypt heller året
 • Eg er ein gjest i verda
 • Eg veit i himmerik ei borg
 • Ein fin liten blome
 • En krybbe var vuggen
 • Fager kveldsol smiler
 • Gud, når du til oppbrudd kaller
 • Hjemme i himlen
 • Ingen er så trygg i fare
 • Ikke en spurv til jorden
 • Jeg er en seiler på livets hav
 • Jeg er i Herrens hender
 • Jeg vet en deilig Have
 • Jesus, det eneste
 • Jesus, styr du mine tanker
 • Kjærlighet er lysets kilde
 • Kjærlighet fra Gud
 • Lei, milde ljos
 • Lykksalig, lykksalig
 • Måne og sol, skyer og vind
 • Navnet Jesus blekner aldri
 • Nærmere deg, min Gud
 • O bli hos meg
 • Påskemorgen slukker sorgen
 • Sørg du for meg, Fader kjær
 • Så ta da mine hender
 • Velt alle dine veier
 • Å leva det er å elska
 • Å, tenk når engang samles skal

Salmer i begravelsen

Salmer og sanger kan være viktige elementer i en begravelsesseremoni. De kan være med på å uttrykke sorg og savn, men også trøst, håp og tro på et liv etter døden for de som tror på det. Salmer kan gi en helt spesiell stemning Gjennom sang får de etterlatte mulighet til å hedre minnet om den avdøde på en verdig måte. Vanlige salmer i begravelse er «Nåde over nåde», «O store Gud», «Nærmer Gud til deg» og «Når solen i havet stiger». Disse salmene uttrykker tro, håp og kjærlighet, og kan være til trøst for de etterlatte. En vakker solo under bisettelsen eller begravelsen kan være svært rørende. Den rette sangen kan hjelpe de etterlatte med å bearbeide sorgen og gi rom for gråt. En kjent og kjær sang kan også minne om gode stunder med den avdøde, og være med på å holde minnet om dem i live. Musikk har en sterk evne til å utløse følelser, og salmer i begravelse kan være med på å trøste og samle de etterlatte. Gjennom felles sang skapes en følelse av fellesskap, og sangen kan være til støtte på en vennlig og omsorgsfull måte i en vanskelig stund.