Urner til nedsettelse

Utvalget som vises her er noen av de mest vanlige/tradisjonelle urnene som vi benytter til begravelser:

Valg av urne

Ved valg av urne er det viktig å ta hensyn til materialet, fasongen og størrelsen. Urnen skal være laget av organisk materiale som er nedbrytbart i jord innen den fredningstiden som gjelder for gravplassen. Urnen må ikke være større enn 40 cm høy, 25 cm bred og 25 cm lang. Åpningen for ifylling av aske skal være minst 63 mm i diameter. De etterlatte bør også ta stilling til om de ønsker en urnenedsettelse eller askespredning. Ved urnenedsettelse bestilles dato og tidspunkt for nedsettelsen på gravplassen. Ved askespredning må det sendes søknad til Statsforvalteren i det aktuelle fylket.

Urnenedsettelse eller askespredning

Etter en kremasjon kan man velge å opprette et gravsted med urnenedsettelse på eller å spre asken i naturen som et alternativ til gravlegging. Frem til urnenedsettelsen finner sted eller asken skal spres, blir urnen oppbevart på krematoriet eller hos gravplassmyndigheten.

En urnenedsettelse er når urnen med avdødes aske settes ned i en grav på en offentlig gravlund. Dette er som regel innen seks måneder etter dødsfallet og kremasjon, hvor det må bestilles dato og tidspunkt for nedsettelsen. Se også https://no.wikipedia.org/wiki/Begravelse og https://www.statsforvalteren.no/hordaland/gravferd-og-likforvaltning/ for mer informasjon om gravferd i Norge.

Ved askespredning må det først sendes en søknad til Statsforvalteren i Hordaland. Vi kan informere nærmere om dette og sende søknad på vegne av de etterlatte. Aske kan spres flere steder, som i elver, vassdrag, ferskvann og sjøen. Det er også mulig å senke en lett oppløselig urne ned i sjøen, fremfor at den spres. For askespredning på land er det områdets karakter som er avgjørende for en tillatelse. Asken kan spres i øde skogsområder, men det unngås å gi tillatelse i populære utfartsområder.

Mange ønsker askespredning i nærheten av private områder som for eksempel familiens hytte. Her er det flere regler som spiller inn, hvor kravet om at det ikke skal gjøres i nærheten av bebyggelse har overvekt. I tillegg er det lagt vekt på at askespredning skal skje på et sted slik at den kan bli tatt opp av naturen og at den senere ikke kan gjenvinnes.