Når barn sørger

Barn sørger også, noen ganger på en uforståelig måte for oss voksne.

Hva tenker de på, hvordan har de det?

Barn kan føle den samme tomheten, angsten og fortvilelsen som voksne, selv om de ikke har ordene for å uttrykke det. Deres reaksjoner kan være like sterke og rå. Å se et barn sørge over tapet av en besteforelder, onkel eller tante kan være hjerteskjærende.

Barna kan reagere på mange måter som kan være forvirrende eller skremmende for foreldrene. De kan gråte uten åpenbar grunn, bli sinte, nekte å spise eller sove, eller oppføre seg på måter som ikke er typiske for dem. Disse reaksjonene er normale måter for barn å bearbeide sorgen på. Selv om det kan virke som om barn tilpasser seg raskere enn voksne, betyr ikke det at de glemmer. Sorgen kan vare i lang tid og dukke opp igjen i forbindelse med spesielle anledninger eller minner.

Det er viktig at foreldre og andre voksne støtter barna i sorgprosessen. Snakk med dem, svar på spørsmålene deres så ærlig og konkret som mulig, og la dem uttrykke følelsene sine. Gjentatte samtaler om det som har skjedd kan hjelpe barna med å forstå tapet bedre. Vær tålmodige, ettersom barn kan stille de samme spørsmålene om og om igjen mens de bearbeider det som har skjedd.

Involvering

Å delta i begravelsesritualer kan hjelpe barn med å akseptere dødsfallet. La dem være involvert i planleggingen i den grad de ønsker det. Si farvel til den avdøde sammen med dem, og delt minnene dine med dem. Snakk om den avdøde personen ofte, og se på bilder sammen. Dette hjelper barna med å holde minnet av den avdøde i live, og kan være trøstende for dem. Det er derfor svært viktig at de blir inkludert og spurt om de vil ta del i prosessen på sin måte. Tegne noe, skrive noe, gi med et bilde eller noe annet.

Dette med barn legger vi stor vekt på og har derfor fått laget et lite hefte med små tips til foreldre, besteforeldre og andre. Kontakt oss gjerne for å få gratis tilsendt heftet. Heftet har blitt brukt av barnehager, skoler m.v.