Pris for gravferdstjenester

Konkurransetilsynet fastsatte den 1. januar 1998 en forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester, § 4.

Her er det satt opp et priseksempel på en enkel gravferd.

Dette er ikke en fullstendig faktura hvor alle poster som normalt påløper i forbindelse med en gravferd er med, men den er laget slik at pårørende kan ha et sammeligningsgrunnlag mellom forskjellige begravelsbyråtjenester. Forskriften pålegger alle begravelsesbyråer å ha denne tilgjenngelig for pårørende eller andre. Etter et planleggingsmøte hos oss utarbeides et skriftlig prisoverslag med de varer og tjenester som er ønsket for denne gravferden som er valgt.

Vi er også behjelpelig med alle skjema som er nødvendig for å søke det lokale NAV-kontoret om behovsprøvd gravferdsstønad og evt. transportstøtte om dette er aktuelt. Nav stønad for 2023: Gravferdsstønad kr 27.390,-. Egenandel transport er nå kr 2.740,-.

Prisoversikt for gravferd i Bergen ( stor Bergen ) fra 1. januar 2023

Prisliste kister og urner

Prislise graverdsutgifter og -tjenester i Bergen