Pris for gravferdstjenester

Konkurransetilsynet fastsatte den 1. januar 1998 en forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester, § 4.

Her er det satt opp et priseksempel på en enkel gravferd.

Dette er ikke en fullstendig faktura hvor alle poster som normalt påløper i forbindelse med en gravferd er med, men den er laget slik at pårørende kan ha et sammeligningsgrunnlag mellom forskjellige begravelsbyråtjenester. Forskriften pålegger alle begravelsesbyråer å ha denne tilgjenngelig for pårørende eller andre. Etter et planleggingsmøte hos oss utarbeides et skriftlig prisoverslag med de varer og tjenester som er ønsket for denne gravferden som er valgt.

Vi er også behjelpelig med alle skjema som er nødvendig for å søke det lokale NAV-kontoret om behovsprøvd gravferdsstønad og evt. transportstøtte om dette er aktuelt. Nav stønad for 2024: Gravferdsstønad opptil kr 28.677,-. Egenandel transport er opptil kr 2.868,-.

Standard seremoni kirke

Kr 43.520,-

En tradisjonell gravferd. Her har vi samlet de mest etterspurte valgene allerede inkludert. I klassisk gravferd inngår alt som er nødvendig før, under og etter seremonien. Vi skreddersyr løsningen som passer for deg.

 • • Vår hjelp og assistanse 24 timer i døgnet
 • • Planleggingssamtale
 • • Innsending av nødvendige dokumenter til det offentlige
 • • Valgfritt seremonisted
 • • Transport inkludert mannskap. Egne satser ved henting i hjemmet
 • • Hygieneprodukter, stell og ilegg i kiste
 • • Klassisk hvitmalt furukiste med svøp og utskårne profiler, trehåndtak

 • • Nettannonse på portal
 • • Mannskap under seremonien
 • • Alt av utstyr i seremonien, (f.eks. båreteppe, blomsterstativer, lysestaker etc.)
 • • Kistedekorasjon
 • • 10 enkle roser til pålegging
 • • 50 programhefter
 • • Opprettelse av digital minneside via vår hjemmeside
 • • Standard urne (ved bisettelse)
 • • Gravmerke
Pris gitt er for tjenester i vanlig arbeidstid.
Tilleggsvalg mulig.

Enkel seremoni Møllendal kapell

Kr 29.845,-

En enkel men verdig gravferd, med alt som er nødvendig både før, under og etter seremonien. Vi skreddersyr løsningen som passer for deg.

 • • Vår hjelp og assistanse 24 timer i døgnet
 • • Planleggingssamtale
 • • Innsending av nødvendige dokumenter til det offentlige
 • • Transport inkludert mannskap. Egne satser ved henting i hjemmet
 • • Hygieneprodukter, stell og ilegg i kiste
 • • Furukiste med svøp
 • • Nettannonse på portal
 • • Mannskap under seremonien
 • • Utstyr seremonien (båreteppe, lysbukker)
 • • Kistedekorasjon (Liten)
 • • 10 enkle roser til pålegging
 • • 25 programhefter
 • • Opprettelse av digital minneside via vår hjemmeside
 • • Standard urne (ved bisettelse)
 • • Gravmerke
Forslag over er for tjenester i vanlig arbeidstid.
Tilleggsvalg mulig.

Uten seremoni

Kr 14.835,-

Den enkleste løsningen med kun kremasjon eller gravlegging. Denne løsningen passer dersom man kun ønsker å gjennomføre en gravlegging eller kremasjon med påfølgende urnenedsettelse i grav eller minnelund

 • • Vår hjelp og assistanse 24 timer i døgnet
 • • Møte for signering og informasjon om dokumenter til det offentlige

 • • Innsending av nødvendige dokumenter til det offentlige
 • • Transport inkludert mannskap. Egne satser ved henting i hjemmet
 • • Hygieneprodukter, stell og ilegg i kiste
 • • Furukiste med svøp
 • • Nettannonse på portal
 • • Opprettelse av digital minneside via vår hjemmeside
 • • Standard urne
Tilleggsvalg mulig.

Prisoversikt for gravferd i Bergen ( stor Bergen ) fra 1. januar 2023

Prisliste kister og urner

Prisliste gravferdsutgifter og -tjenester i Bergen 2024