PERSONVERNSERKLÆRING

FOR ABBEDISSEN BEGRAVELSESBYRÅ AS

Eier Sissel Irene Abbedissen er på vegne av Abbedissen begravelsesbyrå AS behandlingsansvarlig for begravelsesbyråets behandling av personopplysninger.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder (den som er ansvarlig for gravferden), arvinger og andre pårørende: Navn adresse, telefonnummer, fødselsnummer, slektskapsforhold til avdøde og e-postadresse.

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser (bl.a vis a vis offentlige etater) etter avtale med deg.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendig opplysninger til våre samarbeidspartnere, som eksempel: Gravferdsetaten, blomsterleverandør, leverandør av minnesamvær etc. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte

utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post , telefon, SMS og postforsendelse.

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernsforordningen artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.