Huskeliste ved begravelse

Ved dødsfall kan ofte det å ta tidlig kontakt med et begravelsesbyrå føles som en stor trygghet og til hjelp i en tøff tid. Byrået er profesjonelle og kan ordne alt etter dere pårørendes ønsker. Det praktiske, kontakt med kirke/kapell, prest, melding til det offentlige m.m.

Når et dødsfall bli meldt oss, avtaler vi gjerne tid (kontortid, ettermiddag/kveld) og sted (på kontoret eller hjemme) for en samtale. Før denne samtalen kan det være lurt å ha tenkt litt på følgende:

  1. Skal det være begravelse eller bisettelse?
  2. Skal det være religiøs eller livssynsnøytral seremoni?
  3. Fra hvilken kirke eller kapell? Hvilken dag ønsker man?
  4. Valg av kiste: hvit, klarlakkert furu, eik, eller andre ønsker?
  5. Ønsker man svøpning/syning på den institusjon eller sykehus/hjemme der dødsfallet har funnet sted, og ønsker man eventuelt en prest til stede ved denne?
  6. Utforming av annonse til avisen.
  7. Valg av salmer og musikk, eventuelt innslag ved solist.
  8. Blomster - pynting i kirken/kapellet: farger, type blomster, om man ønsker bånd og eventuell tekst.
  9. Er det grunnlag for å søke om gravferdsstøtte fra NAV?

Denne listen er kun ment for å forberede dere på samtalen vi skal ha. Vi vil også informere dere grundig om saksgang vedrørende papirer og kontakt med offentlige instanser, eventuelle stønadsordninger og generelle arvemessige regler. Dere vil også få et skriftlig prisoverslag for oppdraget. Det er mange personlige valg å ta, og vi gjennomgår dem sammen med dere pårørende og veileder dere gjennom hele prosessen.