Kister til begravelse

Utvalget som vises her er noen av de mest vanlige/tradisjonelle kistene som vi benytter til begravelser.

Valg av kiste

Valget av kiste er et av de viktigste valgene du må ta når noen dør, uansett om kisten skal brukes til begravelse eller kremasjon. Det finnes ingen absolutte svar på hva som er riktig eller galt når du velger kiste. Det aller viktigste er at kisten på en eller annen måte reflekterer den avdødes liv og personlighet. Kisten er også et veldig viktig visuelt element under begravelsesseremonien, så det er verdt å bruke god tid på å finne en kiste som passer.

Det kan være nyttig å tenke grundig over følgende spørsmål når du velger kiste:

Valgmulighetene er mange når det gjelder kister. Vi tilbyr alt fra den helt enkle sponkisten til klassiske trekister og eksklusive kirsebærtrekister. Har du andre helt spesielle ønsker, eller ønsker mer detaljert veiledning, hjelper vi i byrået gjerne.

Tradisjon og håndverk

Produksjon av kister har utviklet seg fra å bli utført av lokale snekkerverksteder og i noen grad begravelsesbyråer selv, til dagens industrielle produksjon. Likevel skjer produksjonen i stor grad for hånd, der kravene til utførelse og finish ivaretas av medarbeidere med lang erfaring. Selv om produksjonen er industrialisert, er håndverkstradisjonen viktig for å oppnå høy kvalitet og et personlig preg.

Laget i henhold til gjeldende norske standarder

Dagens kister blir laget i henhold til gjeldende norske standarder som sikrer at materialvalg og utførelse ivaretar moderne miljøhensyn. De aller fleste modellene blir tilvirket i furu og utstyrt med stoffer og beslag som kan forbrennes eller graves ned, uten å skape skadelig forurensning. Standardene sikrer også at kistene har tilstrekkelig styrke og holdbarhet til å tåle transport og gravlegging.