Utvalget som vises her er noen av de mest vanlige/tradisjonelle urnene som vi benytter til begravelser:

Klikk her for å se kister til begravelse.