Utvalget som vises her er noen av de mest vanlige/tradisjonelle kistene som vi benytter til begravelser.
På grunn av svekket krone vil det fra kistefabrikkene bli et påslag av kr. 210,-. pr.kiste. Det vil komme i tillegg til våre nåværende priser. Dette gjelder fra 1. april 2020.

Klikk her for å se Urner til begravelse.