Kister og Urner

Utvalget som vises her er noen av de mest vanlige/tradisjonelle kistene som vi benytter til begravelser. Våre urner kan dere se i et galleri under kistene.

På grunn av svekket krone vil det fra kistefabrikkene bli et påslag av kr. 210,-. pr.kiste.
Det vil komme i tillegg til våre nåværende priser.
Dette gjelder fra 1. april 2020.

Urner

Utvalget som vises her er noen av de mest vanlige/tradisjonelle urnene som vi benytter til begravelser:

Kister til begravelse. Urner til begravelse.