Blanketter til begravelse

Her finner du de mest brukte blankettene du trenger i forbindelse med ett dødsfall.

Klikk på teksten for det dokumentet du ønsker å laste ned:

Askespredning

Hvis avdøde var over 15 år og ønsket askespredning, kan fylkesmannen gi tillatelse til at den som sørger for gravferden, får spre avdødes aske for vinden. Det kan skje på åpent hav eller på høyfjellet etter nærmere anvisning fra fylkesmannen. Ved en slik gravferd kan man ikke kreve kirkens medvirkning.

Den som har fått sin aske spredt slik, kan heller ikke få satt navnet på et gravminne på kirkegården jfr. gravferdsloven § 20. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det bevitnes at avdøde ønsket askespredning. En kan også selv søke fylkesmannen om å få godkjent askespredning.

Mer informasjon om askepredning finner du her: http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Folk-og-samfunn/Oskespreiing