Barn sørger også, noen ganger på en uforståelig måte for oss voksne.

Hva tenker de på, hvordan har de det?

Det er derfor svært viktig at de blir inkludert og spurt om de vil ta del i prosessen på sin måte.
Tegne noe, skrive noe, gi med et bilde eller noe annet.
Dette med barn legger vi stor vekt på og har derfor fått laget et lite hefte med
små tips til foreldre, besteforeldre og andre. Kontakt oss gjerne for å få gratis tilsendt heftet.
Heftet har blitt brukt av barnehager, skoler m.v.