Forslag til musikk i begravelse

Lytt til salmer og musikk

Sangene finnes i flere ulike versjoner. Under er en liste du kan bruke dersom du ønsker å søke etter sanger selv, eller som referanseliste når du snakker med oss.
Sang Artist
Den hellige stad Stephen Adam
Adagio Tomaso   Albinoni
De hundrede violiner Eyvind Alnæs
Siste reis Eyvind Alnæs
Air* Johann   Sebastian Bach
Jesu Joy of Man`s Desiring Johann   Sebastian Bach
Mot kveld Agathe Backer   Grøndal
Tears in heaven Eric Clapton
Ut mot havet Edvard   Fliflet Bræin
Panis angelicus* Frank César
Solveigs sang Edvard   Grieg
Våren Edvard   Grieg
Ved Rondane Edvard Grieg
Veslemøys sang Johan Halvorsen
Largo Georg Fr. Händel
Berceuse Armas Järnefelt
Hymne Nils Larsen
Yesterday Lennon/Mc   Cartney
Gammal fäbodspsalm från Dalarna* Oscar   Lindberg
Memory Andrew Lloyd   Webber
Pie Jesu Andrew Lloyd   Webber
Gabriels obo* Ennio Morricone
Ave verum Wolfgang A. Mozart
Solefallsang Ole Olsen
Norge, mitt Norge Alfred Paulsen
Ave Maria Franz   Schubert
Abendlied Robert   Schumann
Träumerei Robert   Schumann
Stjernesangen Jean Sibelius
Tonerna Carl Leopold Sjöberg
Vårsøg Henning Sommero
Nocturne Evert Taube
Barndomsminner fra Nordland Adolf Thomsen
Amazing Grace Trad.
  *Best med solist (instrumental) eller tomanuals orgel.