Abbedissen Begravelsesbyrå tilrettelegger for alle typer seremonier, uavhengig av religion og livssyn.


Det er ikke noe krav om at det skal gjennomføres en gravferd for den døde, men allikevel ønsker de aller fleste en eller annen form for avskjed.
Ved valg av seremoni bør man så langt som mulig forsøke å la denne være i tråd med den dødes ønske.

Kister
Vi har et bredt utvalg av kister til begravelse. Alle kister leveres med pute, skjorte og teppe.

Urner
Se bilder av urner her.

Kistetransport
Behovet for transport av kiste varierer avhengig av hvor dødsfallet inntraff, sted for seremoni, om det skal være begravelse eller kremasjon. Vi bistår også med transport over lengre avstander. Se våre bårebiler her.

Program/Sanghefte til begravelsen
Vi har et utvalg program med forskjellig motiv. Se eksempel på hvordan program/sanghefte til begravelse kan se ut her.

Forslag til program
Her kan du se forslag til program i begravelsen.

Prest og taler

Byrået kontakter prest, og formidler videre kontakt til familien.

Blomster
Vi samarbeider med Nattlandsveien Blomster. Les mer om blomster til begravelse.

Sang og musikk
Sang og musikk er en viktig del av seremonien. Vi gir gjerne råd og veiledning.